DiemDam.com

Quy tắc ứng xử trong VietnamUni.com

Link: DiemDam.com

Giới thiệu

Nếu các thành viên kém DiemDam.com thì sẽ bị phạt bằng cách trừ zot.vn hoặc khai trừ khỏi trò chơi này. 

Không được tổ chức các buổi lễ hội, tập trung đông người với lý do tập trung thành viên của VietnamUni.com. 

Trong tất cả các sự kiện, không được treo logo hoặc ghi thông tin đây là buổi lễ của thành viên VietnamUni.com

Không được in cờ quạt, băng rôn khẩu hiệu mang biểu trưng của VietnamUni.com

Tại các nơi đông người, khi các thành viên thảo luận cần phải dùng biệt ngữ của VietnamUni.com thay vì nhắc đến VietnamUni.com

Không nên tự xưng là thành viên của VietnamUni.com nếu muốn người khác tôn trọng mình, hãy thể hiện điều đó bằng hành động và thần thái của bạn. 

Không được tranh luận với người ngoài về những điều bên trong VietnamUni.com như về sự tồn tại của linh hồn hay về linh giới.