Các nhân vật

Link: Roles.VietnamUni.com

Hướng dẫn cách chọn nhân vật

Tên miền danh hiệu nhân vật là đích mà bạn cần đạt được trong trò chơi này. Danh hiệu nhân vật sẽ phản chiếu năng lực mà bạn thể hiện trong trò chơi này, cũng là tiềm năng của bạn sẽ có trong thời đại AI-Robot sắp tới. 

Trò chơi này cho phép bạn "chơi lại từ đầu" màn game cuộc đời của bạn trong phiên bản mới nên nhân vật mà bạn phản chiếu tại đây chưa chắc là nhân vật mà bạn đang nhập vai ở hiện tại. 

Hãy đăng ký một tên miền danh hiệu mà bạn muốn đạt được trong trò chơi này, sau đó hãy nổ lực học hỏi và thể hiện với các thành viên khác trong trò chơi này để họ bình chọn danh hiệu đó cho bạn. 

Bạn cần xin vào những đội chơi mà họ đang cần một

Các chức vụ trong VietnamUni.com

ChuSoai.com là chức vụ cao nhất lãnh đạo toàn bộ người chơi trong VietnamUni.com. Nếu bạn đang giữ chức vụ này sẽ có tên miền chức vụ là YourCVname.chusoai.com, nếu bạn thôi giữ chức vụ này thì tên miền này sẽ bị thu hồi và mọi link mà bạn đã gửi đều bị vô dụng. Trên trang chusoai.com có danh sách những người đã từng giữ chức vụ này. 

Nếu bạn quản lý tất cả các cộng đồng thì sẽ có tên miền chức vụ là yourCVname.chair.vn và được gọi là Liên đoàn trưởng

Nếu bạn làm Liên đội trưởng quản lý tất cả các đội thì sẽ có tên miền chức vụ là YourCVname.chief.vn

Nếu bạn làm đội trưởng của đội YourBrand.ldu.vn thì sẽ có tên miền chức vụ là YourCVname.YourBrand.chief.vn trỏ trực tiếp lên website của bạn. Nếu bạn thôi giữ chức vụ này thì tên miền này sẽ bị thu hồi và tất cả những link trước đây của bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Trên trang YourBrand.chief.vn sẽ cập nhật danh sách các biệt đội trưởng từng giữ chức vụ này. 

Nếu bạn làm Đoàn trưởng engineer.vn hoặc AI.ldu.vn hoặc UAH.ldu.vn hoặc US.ldu.vn thì sẽ có tên miền chức vụ là YourCVname.AI.chair.vn , YourCVname.uah.chair.vn, YourCVname.us.chair.vn , YourCVname.engineer.chair.vn trỏ trực tiếp lên website của bạn. Nếu bạn thôi giữ chức vụ này thì tên miền này sẽ bị thu hồi và mọi link bạn đã từng gửi sẽ bị vô dụng. Trên trang UAH.chair.vn sẽ nêu những người đã từng giữ chức vụ này và người đang giữ chức vụ này. 

Danh sách các nhân vật

Kỹ sư Engineer.vn

Đây là nhân vật dành cho những người có tố chất kỹ thuật

Xem chi tiết tại engineer.VietnamUni.com

Hào Nhi - HaoNhi.com