Luật chơi

Link: rules.VietnamUni.com

Giới thiệu

Toàn bộ việc thành lập và quản lý các đội trong VietnamUni.com được thực hiện bởi Ldu.vn. 

Team (đội chơi) trong VietnamUni.com có tên miền website là brand.ldu.vn và luôn có tên là Brand lifelong education. 

Hồ sơ năng lực suốt đời của team YourBrand.ldu.vn được lưu trữ vĩnh viễn trên YourBrand.cvname.com tương tự như với cá nhân. Mỗi team được sở hữu bởi một thành viên có cvname.com chứ không thể được sở hữu bởi một tổ chức. Vì vậy, UAH.ldu.vn được thành lập bởi VietnamUni.com và có thể chuyển nhượng từ cá nhân này sang cá nhân khác chứ không liên quan đến UAH.edu.vn vì trong xã hội viễn tưởng thì không có UAH.edu.vn mà chỉ có UAH.ldu.vn. Khi thay người chief.uah.ldu.vn thì sẽ được cập nhật lên uah.cvname.com. 

Chỉ ldu.vn mới có hồ sơ lưu trữ suốt đời còn edu.vn thì không có hồ sơ lưu trữ. 

Brand.ldu.vn là một loại hội nhóm được mọi tổ chức thành lập để kết nối mọi người trong tổ chức với nhau trong một trò chơi, và cũng để đánh giá năng lực của mọi người trong tổ chức, nếu người nào bị loại khỏi ldu.vn tức là có thể bị loại khỏi doanh nghiệp đó. Brand.ldu.vn cũng là để lôi kéo nhân tài của đối thủ. Nếu một người chuyển sang chơi cho đội của đối thủ tức là họ sẽ rời khỏi công ty để sang công ty đối thủ. Thông thường, nếu một người chuyển công ty họ cũng sẽ chuyển ldu.vn. Văn hóa trong ldu.vn đội sẽ phản ánh văn hóa trong doanh nghiệp của đội đó. Doanh nghiệp nào mạnh sẽ có tiền để đầu tư cho ĐỘI BÓNG CỦA MÌNH MẠNH THEO tức là nhìn vào độ dài tên miền, độ đẹp của tên miền

Team chứng nhận năng lực của thành viên bằng cách

Khi team kết nạp thành viên thì mỗi tên miền Name.brand.ldu.vn (dẫn về cvname.com) bị trừ 0,01 zot.vn một ngày. Team kết nạp càng nhiều thành viên thì bị tính phí càng nhiều nên xu hướng là chỉ tuyển những người chịu đóng tiền hoặc thực sự giỏi giúp team kiếm tiền hoặc kiếm zot.vn thì mới được giữ lại. Người nào không được team nào nhận trong vòng 24h thì bị đăng xuất. 

 cấp name.brand.engineer.vn, mỗi danh hiệu mà team cấp sẽ bị trừ một lượng zot.vn theo ngày. Danh hiệu càng cao cấp thì số zot.vn bị trừ mỗi ngày càng nhiều. Nếu team cấp danh hiệu càng nhiều thì phải đóng tiền càng nhiều. Nếu thành viên cấp danh hiệu bị report và bị thu hồi danh hiệu thì team bị phạt 50 zot.vn và người team leader có thể bị bãi nhiệm. Vì vậy, team phải hết sức thận trọng khi phong tên miền cho thành viên của mình. Phong càng nhiều thì VietnamUni.com càng có lợi.

Bộ lọc này sẽ khiến team leader phải cân nhắc thật kỹ trước khi phong tên miền cho thành viên của mình. Dù thành viên được rất nhiều người bình chọn nhưng team leader không bình chọn thì người đó cũng không thể được phong tên miền. 

Với các team thành lập trong thời gian đồng kiến tạo sẽ được thưởng 1000 zot.vn để không phải sinh tồn trong thời gian đầu. 

Nếu xem VietnamUni.com là một trò chơi lớn thì mỗi team là một đội chơi trong trò chơi này. Người team leader được xem như lớp trưởng hoặc đội trưởng và có tên miền chức vụ là YourCVname.chief.Brand.cvname.com

BRAND: tương tự cá nhân: đăng ký xong thì có brand.cvname.com và brand.docsCV.com. Sau đó cũng có thể đăng ký tạo các loại ấn phẩm dành cho các tổ chức như brand.ldu.vn, brand.gdu.vn

Hồ sơ năng lực của mỗi đội sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên trang brand.cvname.com. Nếu đội này được chuyển nhượng cho một tổ chức khác thì toàn bộ lược sử của tổ chức cũ sẽ được lưu trữ trong một trang riêng trong website brand.cvname.com/2 

Mỗi đội cần tài trợ một số tiền theo năm để duy trì tài khoản của đội mình. Số tiền này được cập nhật vào brand.mainDonation.com của đội đó tương tự như đối với cá nhân. 

Khi đội tổ chức buổi examFair.com thì số zot.vn sẽ thưởng cho đội, và đội trưởng có quyền chia số zot này cho các thành viên. 

Quyền hạn của đội trưởng

Mỗi người chỉ được làm đội trưởng của một đội và làm chair của một cộng đồng. Nếu bạn muốn làm chủ đội mới thì phải chuyển nhượng đội hiện tại hoặc trả đội về trạng thái tự do để được đấu giá trên bid.ldu.vn

Có quyền cấp tên miền danh hiệu cho thành viên dạng Name.uah.engineer.vn (giống như hiệu trưởng có quyền cấp bằng cho sinh viên, tuy nhiên sinh viên nào bị phản hồi không đủ năng lực bởi các đội khác thì chair.vn sẽ bị mất chức chứ không phải như hiệu trưởng hiện tại). Vì vậy, các trường sẽ tố cáo nhau để sinh viên trường khác bị thu hồi tên miền danh hiệu để hiệu trưởng bị mất chức. Đó là lý do chair.vn không dám 

Luật dành cho biệt đội (team)

Đăng ký lập team tại CVname.com

Team gửi gsites để được tạo website của team brand.majorCV.com

Team có quyền thành lập hơn 100 loại tiểu đội. bran.healing và brand.engineer.vn đều là tiểu đội như nhau. Name.uah.healing.vn và name.uah.engineer.vn đều là danh hiệu của tiểu đội như nhau. 

Mỗi người phải thuộc một đội và chỉ được thuộc một đội tại một thời điểm. Nếu một người bị đội trưởng khai trừ khỏi đội mà trong 24h không được một đội khác tiếp nhận thì người đó sẽ bị loại khỏi trò chơi này. 


Team (đội chơi) trong VietnamUni.com có tên miền website là brand.ldu.vn và luôn có tên là Brand lifelong education. 

Hồ sơ năng lực suốt đời của team YourBrand.ldu.vn được lưu trữ vĩnh viễn trên YourBrand.cvname.com tương tự như với cá nhân. Mỗi team được sở hữu bởi một thành viên có cvname.com chứ không thể được sở hữu bởi một tổ chức. Vì vậy, UAH.ldu.vn được thành lập bởi VietnamUni.com và có thể chuyển nhượng từ cá nhân này sang cá nhân khác chứ không liên quan đến UAH.edu.vn vì trong xã hội viễn tưởng thì không có UAH.edu.vn mà chỉ có UAH.ldu.vn. Khi thay người chief.uah.ldu.vn thì sẽ được cập nhật lên uah.cvname.com. 

Chỉ ldu.vn mới có hồ sơ lưu trữ suốt đời còn edu.vn thì không có hồ sơ lưu trữ. 

Brand.ldu.vn là một loại hội nhóm được mọi tổ chức thành lập để kết nối mọi người trong tổ chức với nhau trong một trò chơi, và cũng để đánh giá năng lực của mọi người trong tổ chức, nếu người nào bị loại khỏi ldu.vn tức là có thể bị loại khỏi doanh nghiệp đó. Brand.ldu.vn cũng là để lôi kéo nhân tài của đối thủ. Nếu một người chuyển sang chơi cho đội của đối thủ tức là họ sẽ rời khỏi công ty để sang công ty đối thủ. Thông thường, nếu một người chuyển công ty họ cũng sẽ chuyển ldu.vn. Văn hóa trong ldu.vn đội sẽ phản ánh văn hóa trong doanh nghiệp của đội đó. Doanh nghiệp nào mạnh sẽ có tiền để đầu tư cho ĐỘI BÓNG CỦA MÌNH MẠNH THEO tức là nhìn vào độ dài tên miền, độ đẹp của tên miền

Team chứng nhận năng lực của thành viên bằng cách

Khi team kết nạp thành viên thì mỗi tên miền Name.brand.ldu.vn (dẫn về cvname.com) bị trừ 0,01 zot.vn một ngày. Team kết nạp càng nhiều thành viên thì bị tính phí càng nhiều nên xu hướng là chỉ tuyển những người chịu đóng tiền hoặc thực sự giỏi giúp team kiếm tiền hoặc kiếm zot.vn thì mới được giữ lại. Người nào không được team nào nhận trong vòng 24h thì bị đăng xuất. 

 cấp name.brand.engineer.vn, mỗi danh hiệu mà team cấp sẽ bị trừ một lượng zot.vn theo ngày. Danh hiệu càng cao cấp thì số zot.vn bị trừ mỗi ngày càng nhiều. Nếu team cấp danh hiệu càng nhiều thì phải đóng tiền càng nhiều. Nếu thành viên cấp danh hiệu bị report và bị thu hồi danh hiệu thì team bị phạt 50 zot.vn và người team leader có thể bị bãi nhiệm. Vì vậy, team phải hết sức thận trọng khi phong tên miền cho thành viên của mình. Phong càng nhiều thì VietnamUni.com càng có lợi.

Bộ lọc này sẽ khiến team leader phải cân nhắc thật kỹ trước khi phong tên miền cho thành viên của mình. Dù thành viên được rất nhiều người bình chọn nhưng team leader không bình chọn thì người đó cũng không thể được phong tên miền. 

Với các team thành lập trong thời gian đồng kiến tạo sẽ được thưởng 1000 zot.vn để không phải sinh tồn trong thời gian đầu. 

Nếu xem VietnamUni.com là một trò chơi lớn thì mỗi team là một đội chơi trong trò chơi này. Người team leader được xem như lớp trưởng hoặc đội trưởng và có tên miền chức vụ là YourCVname.chief.Brand.cvname.com

BRAND: tương tự cá nhân: đăng ký xong thì có brand.cvname.com và brand.docsCV.com. Sau đó cũng có thể đăng ký tạo các loại ấn phẩm dành cho các tổ chức như brand.ldu.vn, brand.gdu.vn

Hồ sơ năng lực của mỗi đội sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên trang brand.cvname.com. Nếu đội này được chuyển nhượng cho một tổ chức khác thì toàn bộ lược sử của tổ chức cũ sẽ được lưu trữ trong một trang riêng trong website brand.cvname.com/2 

Mỗi đội cần tài trợ một số tiền theo năm để duy trì tài khoản của đội mình. Số tiền này được cập nhật vào brand.mainDonation.com của đội đó tương tự như đối với cá nhân. 

Khi đội tổ chức buổi examFair.com thì số zot.vn sẽ thưởng cho đội, và đội trưởng có quyền chia số zot này cho các thành viên. 

Quyền hạn của đội trưởng

Mỗi người chỉ được làm đội trưởng của một đội và làm chair của một cộng đồng. Nếu bạn muốn làm chủ đội mới thì phải chuyển nhượng đội hiện tại hoặc trả đội về trạng thái tự do để được đấu giá trên bid.ldu.vn

Có quyền cấp tên miền danh hiệu cho thành viên dạng Name.uah.engineer.vn (giống như hiệu trưởng có quyền cấp bằng cho sinh viên, tuy nhiên sinh viên nào bị phản hồi không đủ năng lực bởi các đội khác thì chair.vn sẽ bị mất chức chứ không phải như hiệu trưởng hiện tại). Vì vậy, các trường sẽ tố cáo nhau để sinh viên trường khác bị thu hồi tên miền danh hiệu để hiệu trưởng bị mất chức. Đó là lý do chair.vn không dám 

Chuyển nhượng đội

Các thành viên muốn chuyển nhượng đội vui lòng  đăng ký để có mặt trên bid.VietnamUni.com. Khi bạn làm chủ một đội mới thì buộc phải đưa đội cũ lên sàng bid.ldu.vn để bán. Nếu trong vòng 1 năm mà không bán được thì đội cũ sẽ trở về trạng thái tự do để bất kỳ ai cũng có thể đăng ký và sở hữu. 

Người nhận chuyển nhượng sẽ phải chưa sở hữu đội nào, hoặc phải rời bỏ chức chief của đội cũ để nhận sở hữu đội mới

Phí chuyển nhượng là 1 zot.vn.

Xuatson.com

Trong VietnamUni.com không có buổi bảo vệ đồ án hay bảo vệ tốt nghiệp mà chỉ có những buổi "xuất sơn" được tổ chức tại Xuatson.com. 

Thành viên có thể xuất sơn theo cá nhân hoặc theo đội để giới thiệu về bất cứ thành tựu nào để mọi người bình chọn cho mình nhiều hơn, hoặc để thu hút thêm thành viên về đội của mình. 

Thành viên cần tự tổ chức buổi xuất sơn theo bất cứ hình thức nào sáng tạo nhất phù hợp với thứ mà họ muốn giới thiệu. 

Để đăng ký một buổi xuatson.com thì thành viên gửi link Google form cho mọi người đăng ký. Xem form mẫu tại đây, hãy sao chép form này và chỉnh sửa sau đó gửi link form của bạn để đăng ký. Nếu yêu cầu của bạn được duyệt bạn sẽ nhận được một link thư mời buổi xuất sơn của bạn dạng: vn.xuatson.com/a123 trên trang này sẽ có nút đăng ký dẫn về biểu mẫu của bạn. 

Đăng xuất khỏi VietnamUni.com

Trong VietnamUni.com không có buổi bảo vệ đồ án hay bảo vệ tốt nghiệp mà chỉ có những buổi "xuất sơn" được tổ chức tại Xuatson.com. 

Thành viên có thể xuất sơn theo cá nhân hoặc theo đội để giới thiệu về bất cứ thành tựu nào để mọi người bình chọn cho mình nhiều hơn, hoặc để thu hút thêm thành viên về đội của mình. 

Thành viên cần tự tổ chức buổi xuất sơn theo bất cứ hình thức nào sáng tạo nhất phù hợp với thứ mà họ muốn giới thiệu. 

Để đăng ký một buổi xuatson.com thì thành viên gửi link Google form cho mọi người đăng ký. Xem form mẫu tại đây, hãy sao chép form này và chỉnh sửa sau đó gửi link form của bạn để đăng ký. Nếu yêu cầu của bạn được duyệt bạn sẽ nhận được một link thư mời buổi xuất sơn của bạn dạng: vn.xuatson.com/a123 trên trang này sẽ có nút đăng ký dẫn về biểu mẫu của bạn. 

An táng online cho Lifegamist.com

Nếu một lifegamist.com của VietnamUni.com qua đời, hãy thông báo điều đó với VietnamUni.com bằng link DangXuat.com để ban VNpray.com tổ chức 'an táng online' cho họ bằng cách tạo một trang YourCVname.tubiet.com để người nhà cập nhật chương trình tang lễ và để mọi người gửi những lời tiễn biệt dành cho bạn. 

Bạn sẽ có thêm một tên miền YourCVname.soulVN.com trỏ thêm lên website YourCVname.majorCV.com.