ThiSinh.com

Tên miền danh hiệu của các thí sinh trong VietnamUni.com

Link: ThiSinh.com

Những người đã bắt đầu tham gia vào trò chơi Lifegamism.com thì được gọi là một thí sinh của VietnamUni.com. Để tiện cho việc trích dẫn thì các "thí sinh của VietnamUni.com" sẽ có tên miền danh hiệu là YourCVname.Thisinh.com chuyển hướng về YourCVname.mainCV.com. 

Quyền lợi của ThiSinh.com

Được tham gia vào trò chơi Lifegamism.com để trở thành một lifegamist.com

Được tạo YourCVname.mainCV.com

Được đăng ký tạo YourCVname.majorCV.com

Được xuất bản bài dự thi trên PublishAZ.com

Được nộp bài dự thi để đăng ký bình chọn trên VotingFair.com

Được đăng ký vào vòng chung khảo ExamFair.com

Được nhận các tên miền danh hiệu và giải thưởng của cupFair.com